Paling Sering Dilihat

Tips Ampuh Hilangkan Noda Hitam Bekas Jerawat

 Tips Ampuh Hilangkan Noda Hitam Békas JérawatWajah mérupakan salah satu bagian térpénting dari tubuh untuk ménunjang pénampilan sérta rasa pércaya diri séséorang. Ménginginkan wajah yang bérsih dan bébas dari masalah téntunya ménjadi kéinginan sémua orang. Namun masalah pada wajah sépérti jérawat kérap kali bérténgkér. Dan hal ini téntunya akan méngurangi képércayaan diri dalam bérpénampilan. Bahkan hal ini akan mémbuat séséorang mindér dan malu dalam bérgaul.


Jérawat mémbandél yang bérténgkér pada wajah téntunya tidak akan bébas pérgi bégitu saja. Sébélum pérgi jérawat ini biasanya méninggalkan békas bérupa noda hitam. Békas jérawat ini malah akan lébih parah dibandingkan déngan jérawat, karéna békas jérawat akan ménétap diwajah anda dalam waktu yang lama.


Banyak téknik dan juga cara ménghilangkan békas jérawat. Créam yang bérédar dipasaran pun kini télah banyak ditawarkan, namun anda harus hati-hati karéna krim yang dijual dipasaran térsébut kébanyakan méngandung bahan kimia bérbahaya sépérti mérkuri. Namun dalam ménghilangkan jérawat alangkah baiknya anda ménggunakan cara alami yang aman dan téntunya lébih séhat. Nah, jika anda ingin ménghilangkan noda hitam békas jérawat diwajah simak tips dibawah ini.

Bawang Putih

Sélain ménghilangkan noda békas jérawat déngan jagung, térnyata bawang putih juga térkénal éféktf dalam ménghilangkan noda hitam di wajah békas jérawat. Cara ménghilangkan noda hitam békas jérawat déngan bawang putih ini bisa dilakukan déngan dua pilihan. Pilihan yang pértama yaitu déngan ménumbuk nya déngan halus bébérapa bawang putih, kémudian oléskan pada wajah anda yang térdapat noda hitam békas jérawat. Lalu diaamkan hingga 10 ménit, dan bilas ménggunakan air bérsih. Pilihan yang kédua yaitu, déngan mémakan bébérapa siung bawang putih dalam sétiap harinya.

Tomat

Sélain bérmanfaat untuk ménghilangkan komédo tomat juga bérmanfat untuk ménghilangkan noda hitam békas jérawat. Cara ménghilangkan noda hitam békas jérawat ménggunakan tomat sangatlah mudah, anda hanya cukup méngiris tomat kémudian oléskan  dan témpélkan pada bagian wajah anda yang térdapat noda hitam, lalu tunggu dan diamkan kurang lébih sélama 15 ménit. Untuk méndapatkan hasil yang optimal anda lakukan cara ini déngan rutin.

Pasta Gigi

cara ménghilangkan noda hitam békas jérawat ménggunakan pasta gigi mémang térgolong sangat unik. Kénapa tidak pasta yang biasa kita gunakan untuk mémbérsihkan gigi ini juga térnyata ampuh dalam ménghilangkan noda hitam békas jérawat. Caranya yaitu, sébélum anda tidur oléskan pasta gigi pada wajah anda yang térdapat noda hitam, kémudian diamkan sampai pagi dan cucilah ménggunakan air bérsih. (Baca juga: Obat jérawat)

Jéruk Nipis

Tidak dipungkiri bahwa jéruk nipis mémbérikan banyak manfaat, térmasuk ménghilangkan noda hitam békas jérawat. Jéruk nipis ini mémiliki kandungan yang bérnama citric actid. Kandungan yang térdapat didalam jéruk nipis ini mampu mémindahkan sél-sél kulit mati yang ménjadi pényébab timbulnya jérawat. Jadi sélain untuk ménghilangkan noda hitam békas jérawat, jéruk nipis juga dapat méncégah timbulnya jérawat. Cara ménghilangkan noda hitam békas jérawat ini sangat mudah, anda tinggal ményiapkan bébérapa buah jéruk nipis, kémudian péras. Air jéruk nipis yang dihasilkan kémudian campurkan déngan air mawar. Lalu ramuan térsébut oléskan pada wajah yang térdapat noda hitam békas jérawat, dan diamkan sélama 10 sampai 15 ménit. Sétélah itu bilas wajah anda ménggunakan air hangat.

Démikian tips ampuh untuk ménghilangkan noda hitam békas jérawat. Sémoga bérmanfaat.

Sumber : Bisikan 

Related Posts

Posting Komentar